Ha de renovar el PER PNB Patró de iot o Capità de iot?

Haurem de realitzar un certificat mèdic obligatori que demana la Direcció General de Marina Mercant o el Departament d’agricultura, ramaderia i pesca de la Generalitat de Catalunya.

Pot consultar la tarifa del certificat mèdic per obtenir o renovar el seu permís nàutic a: 
Renovació títols nàutics

Si està interessat en que fem tota la gestió de renovació del títol desde el centre mèdic, no dubti en preguntar-nos, li podem fer tot des d’aquí sense necessitat d’anar a enlloc mès. (Només es possible amb els títols expedits per la Generalitat de Catalunya).  

Els diferents títols son:

Igual que en els altres certificats, ara ja no cal portar foto, la fem nosaltres directament aquí gratuitament.

 

Tot el procés dura 20-30 minuts.

Tot seguit pot veure la documentació que caldrà que porti:

DNI O NIE

Ulleres (si les utilitza)

Audiòfon (si l'utilitza)

Foto (també li podem fer aquí gratuïtament)

Si vol renovar el PER PNB Patró de iot o Capità de iot, pot consultar la normativa que regula les títulacions d’embarcacions d’esbarjo accedint al BOE

Normativa per renovar/obtenir títols nàutics