Quan algú vol treure’s el carnet de conduir, a l’hora de presentar-se a examen teòric, l’autoescola o la DGT (en cas d’anar per lliure) demana un certificat mèdic o informe psico-físic on es faci constar que l’aspirant a conductor es apte per a tal finalitat. 

A TOTPERMÍS, fem la revisió mèdica per obtenir aquest certificat mèdic, tot el procés dura uns 20-30 minuts, recordi que actualnent caldrà demanar cita prèvia. 

 Només caldrà que ens porti el DNI i es fa al moment.

A més, nosaltres li regalem les fotos, les imprimim en format foto de carnet per tal de poder utilitzar-les pel carnet de conduir nou!